KONTAKT adam.smolinski@wp.pl
TELEFON +48 509 656 204
Close
Piaskowa 8/15 21-500 Biała Podlaska
TELEFON +48 509 656 204
Open hours: Pon - Pt 8.00 - 16.00

Szkolenia

ETAP I

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Tematyka szkolenia:

 • zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i w pracy z bronią;
 • budowa, zasada działania broni (rozkładanie, składanie);
 • ładowanie, rozładowanie magazynka amunicją bojową;
 • ładowanie broni (techniki przeładowania, wprowadzania naboju do komory nabojowej);
 • techniki rozładowania broni (bez i z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej)
 • celowanie (zgrywanie przyrządów celowniczych);
 • praca na spuście;
 • praca z oddechem podczas strzelania.

 

Szkolenie przewidziane na 2 godziny, realizowane jest w małych grupach 4-5 osobowych. Pozwala to na zintensyfikowanie szkolenia oraz na indywidualny nadzór instruktora nad każdym ze szkolonych. Ilość amunicji 50 szt. na każdego szkolonego.

Do dyspozycji broń palna bojowa o kalibrze 9mm Parabellum GLOCK 17, 19 oraz SIG SAUER, kabury, ochronniki słuchu. Po ukończonym szkoleniu z wynikiem pozytywnym (opinia instruktora) wystawiamy zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu podstawowym.

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 300zł.

ETAP II

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby które uzyskały pozytywny wynik z Etapu I, lub pomyślnie zaliczyły weryfikację umiejętności w posługiwaniu się bronią przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzoną przez instruktora prowadzącego. Etap II, to kontynuacja szkolenia na którym będziemy szkolić jak sprawnie posługiwać się bronią, pracować z różnego rodzaju kaburami umocowanymi na pasie, na udzie. Pokażemy, nauczymy  jak taktycznie przemieszczać się z bronią, wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu, wykorzystywać przesłony w pomieszczeniach, oddawać celny strzał w różnego rodzaju sytuacjach. Szkolenie przeznaczone jest dla średnio zaawansowanych użytkowników broni.

Tematyka szkolenia:

 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy i w pracy z bronią;
 • techniki dynamicznego przeładowywania broni;
 • wprowadzanie broni na cel;
 • technika wymiany, zamiany magazynka;
 • przyjmowanie postaw strzeleckich;
 • wykorzystanie różnego rodzaju kabur;
 • taktyczne przemieszczanie się z bronią;
 • strzelanie w ruchu;
 • strzelanie z wykorzystaniem przesłon.

Szkolenie przewidziane jest na 3 godziny, realizowane jest w grupach 4-5 osobowych co pozwala na zintensyfikowanie szkolenia oraz na indywidualny nadzór instruktora nad każdym ze szkolonych. Ilość amunicji 100 szt. na każdego szkolonego. Do dyspozycji broń palna bojowa o kalibrze 9mm Parabellum GLOCK 17, 19 oraz SIG SAUER, kabury, ładownice, pasy taktyczne, ochronniki słuchu. Po ukończonym szkoleniu z wynikiem pozytywnym (opinia instruktora) wystawiamy zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu.

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 500 zł.

ETAP III

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posługują się bronią w sposób zaawansowany. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest pozytywny wynik z Etapu II lub weryfikacja umiejętności osoby w posługiwaniu się bronią przed rozpoczęciem zajęć przez instruktora prowadzącego. Etap III to kontynuacja etapów I i II. Obejmuje wyrobienie odpowiednich nawyków, zachowań w warunkach niesprzyjających, ekstremalnych, stresowych w których zaistnieje możliwość użycia broni palnej.

Tematyka szkolenia:

 • przypomnienie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy oraz w czasie pracy z bronią;
 • strzelanie dynamiczne do kilku celów;
 • strzelanie dynamiczne do kilku celów z różnych postaw strzeleckich i na różnych odległościach;
 • taktyczne zachowanie się podczas przemieszczania się pomiędzy przesłonami, strzelanie w ruchu;
 • obsługa broni jedną ręką, strzelanie z prawej/lewej ręki;
 • strzelanie sytuacyjne np. w ochronie VIP;
 • strzelanie w warunkach stresu, ograniczonego czasu, na zmęczeniu;
 • strzelanie w parach;
 • taktyczne tory strzeleckie o różnym stopniu trudności.

Szkolenie przewidziane jest na 6 godziny, realizowane jest w grupach 4-5 osobowych co pozwala na zintensyfikowanie szkolenia oraz na indywidualny nadzór instruktora nad każdym ze szkolonych. Ilość amunicji 200 szt. na każdego szkolonego. Do dyspozycji broń palna bojowa o kalibrze 9mm Parabellum GLOCK 17, 19 oraz SIG SAUER, kabury, ładownice, pasy taktyczne, ochronniki słuchu. Po ukończonym szkoleniu z wynikiem pozytywnym (opinia instruktora) wystawiamy zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu.

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 800 zł.

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Przewidziane jest na 8 godzin. Jeżeli zależy Państwu na indywidualnym szkoleniu z instruktorem proponujemy opcję „TYLKO DLA CIEBIE”. Kompleksowy trening strzelecki od podstaw do strzelania zaawansowanego. Indywidualna praca z instruktorem pozwoli Ci poznać tajniki pracy z bronią na wysokim poziomie oraz poczuć się swobodnie w czasie szkolenia. Ty i instruktor stworzycie zespół który będzie pracował ciężko, a po zakończonym szkoleniu broń i praca z nią nie będą miały przed Tobą tajemnic. Do Twojej dyspozycji broń palna bojowa o kalibrze 9mm Parabellum GLOCK 17, 19 oraz SIG SAUER, kabury, ładownice, pasy taktyczne, ochronniki słuchu.

Tematyka szkolenia:

 • Warunki bezpieczeństwa na strzelnicy i w czasie pracy z bronią palną.
 • ABC celnego strzału:
  • budowa i zasada działania broni
  • postawy strzeleckie
  • chwyt broni
  • dobycie broni z kabury
  • zgrywanie przyrządów celowniczych
  • praca na spuście i właściwy oddech.
 • ABC obsługi broni:
  • ładowanie magazynków
  • przeładowywanie broni
  • rozładowywanie broni
  • usuwanie awarii broni
  • wymiany magazynka (awaryjna, taktyczna)
 • Strzelanie bojowe:
  • szybkie dobywanie broni z kabury
  • identyfikacja celu
  • wprowadzanie broni na cel
  • prawidłowa ocena sytuacji
  • ocena przeciwnika
  • kontrola sytuacji po kontakcie z przeciwnikiem
  • kontrola otoczenia
 • Strzelanie bojowe/ dynamiczne:
  • nauka strzelania z jednoczesnym przemieszczaniem się
  • przyjmowanie postaw strzeleckich z marszu z biegu
  • strzelanie z pół obrotów i obrotów
  • likwidacja celu z tyłu z jednoczesnym odejściem od celu
  • likwidacja celu z przodu w bliskim kontakcie
 • Ewakuacja/ ucieczka/ wykorzystanie zasłon:
  • zrywanie kontaktu
  • ucieczka ze strefy „0”
  • sposoby wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu
  • planowanie przemieszczania się w terenie
  • przemieszczanie się pomiędzy zasłonami
  • prowadzenie ognia z wykorzystaniem przesłon
 • Strzelanie w warunkach ograniczonej widoczności:
  • strzelanie w masce przeciw gazowej
  • strzelanie z wykorzystaniem oświetlenia taktycznego
  • strzelanie z wykorzystaniem oświetlenia osobistego (latarki)
  • chwyt broni z oświetleniem taktycznym i z latarką
 • Strzeleckie tory taktyczne:

Weryfikacją Twoich nowych umiejętności będzie realizacja przez Ciebie złożonych zadań strzeleckich przygotowanych przez instruktora specjalnie dla Ciebie na torach taktycznych. Wiąże się to z jednoczesnym wykonaniem wielu czynności związanych z manualną obsługą broni, taktycznym pokonywaniem terenu, myśleniu i ocenie sytuacji oraz podejmowaniu właściwych decyzji. To wszystko pokaże jak bardzo zależy Ci na tym żeby być dobrym wojownikiem.

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin, realizowane w formie szkolenia „TY i instruktor”, pozwala to na zintensyfikowanie szkolenia oraz na indywidualny nadzór instruktora. Ilość amunicji 300 szt./400 szt. dla szkolonego. Do dyspozycji broń palna bojowa o kalibrze 9mm Parabellum GLOCK 17, 19 oraz SIG SAUER, różnego rodzaju kabury, ładownice, pasy taktyczne, ochronniki słuchu.

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 300 SZT. AMUNICJI – 2000 zł. / 400 SZT. AMUNICJI – 2400 zł.

W ofercie również: doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich realizowane pod kierunkiem doświadczonych instruktorów dla osób pełniących służbę w formacjach mundurowych w różnych stopniach zaawansowania w posługiwaniu się bronią palną.